Ny fampianarana

Hovolavolaina sy harafitra ny politikam-pampianarana « misy fotony ». Ny fanatanterahana izany dia hamafisina fa amin’ny alàlan’ny teny ieràna araka ireo fitsipi-pandaminana izay efa fampiasan’ny Ntaolo Malagasy tany aloha no atao.

Manana OLONA afaka handray an-tànana ny fanatanterahana an’izany i Madagasikara. Anisan’ny ain-dehiben’ny firenena ny mpampianatra izay mamolavola ny maha olona ho tonga olom-banona misy fotony izay hananganana sy hampijoroana ny firenena rahampitso. Ny mpampianatra no hanabe ireo zanak’i Madagasikara :
–    hanana foto-pisainana mahay mankasitraka : « nahita SOA dia mamaly SOA » ho lasa « vatsy kolontsaina » ny fanaovana VALIMBABENA ;

–    ho kinga sy havànana amin’ny fahaiza-mikaroka sy fahaiza-mamorona.

Hialana ny fomba fanao taloha izay namolavola mpianatra ho zatra tolorana fahaizana fotsiny ka zary lasa mitady asa lava izao. Haverina ny maha « asa manan-kasina » ny asan’ny mpampianatra
mpanabe.

Loading...