Olona sy Zavaboahary

Ampahany amin’ny fifampiankinan’ireo singa misy ao anatin’ny fiainan’ny zavaboahary no aseho manaraka eto : ny tany manome sakafo sy mamelona ny zava-maniry ; ny zava-maniry indray
avy eo mamerina manome sakafo sy mamelona ny tany sy ny olombelona. Mifamelona izany ny tany, ny zavaboahary ary ny olombelona. Raha oharina amin’ny olona ny tany dia sahala amin’ny reny mamahana sy mamelona ny zavamaniry izay zanany. Ny zava-maniry indray dia manana adidy roa sosona be izao : zanaka mamahana ny tany no sady lasa reny mamahana sy mamelona ny olombelona. Azo raisina ho sahala amin’ny zafikelin’ny tany izany ny olombelona.

Rehefa ny zafikelin’ny tany no mahatsapa ny SOA nomen’ny renibe tany ka mitodi-doha manome sakafo sy mamelona azy dia izay no atao hoe : manao VALIMBABENA. Sarin-teny hafa indray no raisina eto. Ny tany izay itoeranan’ny firenena no reniben’ny hery rehetra. Mahavita mitondra ny afo (volokano) ao anatin’ny kibony izy sady mitrotro ny ranomasina ao anatin’ny sinibeny. Ny kibon’ny tany koa no itoeran’ny harena izay manam-pahataperana sy tsy azo havaozina toy : ny rano, ny vatosoa, ny volamena, ny vy, ny fasimainty, ny solika, ny kobalta, ny nikely, sy ireo maro hafa tsy voatanisa voagadra ambanin’ny tany.

Izy ihany koa no mpitahiry ireo vatsimpiveloman’ny olona izay azo havaozina saingy manam-petra ihany toy : ny tsiron’ny tany, ny ranomamy, ny ranomasina, ny ala, ny zavamaniry, ny biby, ary ireo maro tsy tambo isaina. Raha jerena amin’ny ankapobeny dia i Madagasikara no « toerana ifampivelomana ».

Loading...