Olona Mirahaha

Efa nisy hatramin’izay ary mbola misy hatramin’izao ireo olona mahatsapa fa nahita SOA avy amin’ny tany izay mamelona azy sy avy amin’ny mpiarabelona izay iarahany miaina.

Irahin’ny feon’ny fieritreretany izy ireo dia mamaly SOA. Hita ao anatin’izany avokoa na vahiny na tompontany, na tanora na zokibe, na olon-tsotra, na mpanao politika, na « vato nasondrotry ny tany ».

Na dia manjaka aza ny fomba fiainana samy maka ho azy, na dia mavesatra aza ny tsindrin’ny fahasahiranana sy ny rotorotom-piainana andavanandro dia efa tao foana ary mbola ao foana ireo olona miraharaha ireo.

Ny herim-panahy iraisan’izy ireo dia miantehatra amin’ny herin’ny tenany ary mioitra sy manao ny tandrifiny amin’ny sehatra izay misy azy.

Miasa mangina ; mitafy fikirizana ; mandàla ny soa iombonana ; mitsimbina ny maha mpiray vatsy sy maha mpiray aina eo amin’ny fiarahamonina ka mitandro ny rariny sy ny hitsiny izany.

Izy ireo no manana « vatsy kolontsaina » efa manao VALIMBABENA.

Ny fampitambarana ireo sokajin’olona miraharaha ireo no hitondra ainga vao hanarenana sy hanorenana ary hampijoroana an’i Madagasikara ankehitriny sy rahampitso.

Loading...