OLONA no HARENA

Fanakianana rentsika matetika amin’ny fiainana andavanandro ny atao hoe : olona tsisy fotony. Misy izany ny “olona misy fotony” fa tsy mahazatra ny miteny azy nefa filamatra sy zava-dehibe amin’ny fahendrena Malagasy.

Hoy ny ohabolana’ny Ntaolo: «Tanimbary fotaka, aomby biby, vola taratasy fa ny OLONA no HARENA». Ny fotaka no lasa tanimbary dia ny olona izay niasa azy. Ny biby no lasa aomby dia ny olona nampiasa azy. Ny taratasy no lasa vola dia ny olona namorona sy nampiasa azy. Arak’izany dia ny asan’ny OLONA no miteraka HARENA.

Mampiazakazaka fatratra ny fitsokan’ny rivotry ny fanatontoloina ankehitriny. Raha tsy manana vahatra hamikirana sy fototra hijoroana dia ho zakan’ny rivotra mora ihany ka hiantsapy amin’izao hazo tsy fantatra anarana rehetra izao.

Toy izany no mahazo an’i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Lany andro manenjika sy manakatra an’ireo lasitra fampandrosoan’ireo firenena vaventy. «Mitomany randrana tsy manendrika an’ny tena» hoy ny ohabolana. Tsy manam-potoana intsony hitodi-doha sy hifantoka amin’ny «vahaolana eo ambany maso» avy ato anatiny fa varimbarian’ny lavitra. Vokatr’izany : ny teo aloha mbola tsy voafehy nefa ireo napetraka aty afara mibosesika ihany. Mamandrika ny tenany i Madagasikara dia izao tsy tafavoaka izao mihitsy.

Loading...