Olona samy Olona

Hita taratra ihany koa, eo amin’ny fifandraisan’ny samy olombelona ao anaty fiarahamonina, fa misy ireo «olona mifamelona» izay mitsinjo ny maha «mpiray vatsy sy maha mpiray aina» azy. Izy ireo no antsoina hoe : mpiarabelona. Asehon’i Bekoto ao amin’ny Tarika Mahaleo amin’ilay hirany manao hoe: «Aza misara-mianakavy».

Ny mifamelona dia soatoavina no sady fitsipi-piainana. Mety tsara ny fampiharana sy ny fanitarana azy amin’ny sehatry ny fihariana. Ohatra, misy mpamboly vary sy mpiompy akoho mivarotra ireo vokany amin’ny hotely iray ; tsy mijanona ho mpivarotra fotsiny izy anefa fa mividy sy mihinana sakafo ao amin’ilay hotely ihany koa.

Ilay hotely kosa tsy mijanona ho mpivarotra sakafo fotsiny fa efa nividy vary sy akoho tamin’ilay mpamboly sy mpiompy. Manome ambin-tsakafo mba hohanin’ireo akohon’ilay mpiompy ihany koa izy. Avy eo ny zezik’akoho indray no hanamasahana ny tanimboliny. Mihodina arak’izay ny fandehan’ny atao hoe : «fihariana mifamelona».

Azo oharina hatrany amin’ny orinasa madinika sy salantsalany izany fifandraisana mifamelona izany. Ny tanjona kendrena amin’izany dia ny hahamaro an’isa an’ireo ankohonana sy ireo orinasa madinika sy salantsalany ho tafiditra ao anatin’ilay «tambazotran’ny fihariana mifamelona».

Loading...