MIFAMELONA : Fitsipi-piainana

Sompitra fangalan’ny zanak’olombelona vatsim-pivelomana ny zavaboahary satria manana fitsipi-piainany manokana izy. Mifampiankina daholo ireo singa rehetra ao anatiny na ny bitika na ny lehibe indrindra mba hampirindra tsara ny tontolony.

Mikorontana anefa ny rindrampiainan’ny zavaboahary noho ny ataon’ny olombelona. Raha vakiana bantsilana ny resaka dia ny zavaboahary tsy mila ny olombelona fa ny olombelona no mila azy.

Mitaky ny fandinihan-tenan’ny olombelona izany toe-javatra izany. Misy ny adidy manan-kasina : hanao VALIMBABENA hamerenana amin’ny laoniny ny lamina nataon’ilay Nahary.

Ny Ntaolo Malagasy dia tsy mahay mamaky teny fa mahay mandinika sy mandalina ny bokiben’ny zavaboahary. Nampita hafatra tamin’ny alalan’ny fanirian’ny akondro izy satria :

«Samy nanao izay hisandratany sy hitadiavany ny anjara masoandrony ireo tsirin’akondro. Izay tafita, rehefa nody ventiny ny rano natsakaina ka hanjary voankazo dia niondrika nijery ny fototra sy ny tany naniriany no nitsinjo an’ireo solofo vao misandratra»

Azo lazaina eto fa efa nampita hafatra mavitrika ho amin’ny fanaovana VALIMBABENA ny fanirin’ny akondro !

Loading...