Angovo sy Zavaboahary

Ny tontolo manodidina dia mandrafitra sy mamolavola ny «vatsy kolontsaina».  Tanjona ary vahaolana takian’izao vaninandro izao izay efa nampiasaina tany aloha ny « fitsinjovana ny vody andro merika ». Ahafahana miroso sy mametraka ny « rafi-pihariana mifamelona ». Harindra amin’ny zavaboahary sy ny ANGOVO azo havaozina ny fihariana sy ny fiainan’ny mpiarabelona.

Ny zava-doza dia miroborobo fatratra ny fihetsika tsy firarahiana ny zavaboahary. Manambara izany zavamisy izany ny hiran’i dRaoul ao
amin’ny Tarika Mahaleo manao hoe: « Tontolo iainana ».

Na dia anjakan’ireo fomba amam-panao mampidi-doza ireo aza ny fiainam-pirenena dia soa fa mbola misy OLONA manana eritreritra « mitsinjo ny vody andro merika ».  Sokajin’olona miasa saina sy mitondra vahaolana manandrify ny tsirairay satria miazakazaka fatratra ny fitombon’ny filàn’ny mponina andavanandro nefa ny asa fikajiana ny harena voajanahary mandeha miadana dia
miadana.

Loading...