Ny Tenindreny

Ny fifotorana amin’ny TENINDRENY—-toa an’ireo firenena matanjaka efa manana ny maha izy azy eran-tany ireo—-, no fanoitra ho an’ny zanak’i Madagasikara hahafahany hanandratra ny hasin’ny firenena ka hifehezany ny hairaha sy ny haitao ato anatiny sy avy any ivelany.

Hampiroborobo ny « famokaran-karena anatiny » izany sy hampandrosoana ny fanondranana entana efa voahodina mankany ivelany. Hampijoroana an’i Madagasikara ho firenena hanana ny toerany eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Tsy hitsiriritra sy hakatahaka ary hanenjika be fahatany ny fandrosoan’ny hafa ny Malagasy.

Misy hafatra napetrak’Itompokolahy Rahaingoson Henri, mpandalina ny teny Malagasy manao hoe : «Andrianiko ny teniko fa ny an’ny hafa koa feheziko».

Tombontsoa lehibe ho antsika eto Madagasikara ny fananantsika TENINDRENY avy amin’ny faritra samihafa ary mbola maro an’isa no mampiasa azy ireo. Na samy manana ny fanononany, fiangolany sy ny fiantsana izany aza ny isam-paritra na isam-poko hifaneraserana amin’ny fiainana andavanandro dia iray ihany ny fototra. Avy amin’ireo teny ireo no azo hanatevenana sy hanabeazam-boho ny fitenintsika ho « Teny malagasy MAMPIOMBONA ».

Ny fomba hanatanterahana an’izany dingana lehibe izany dia ny fanomezan-danja an’ilay soatovina atao hoe : FIFAMENOANA. Hampifamenoana arak’izany ny fahalalàna nentin-drazana sy ny fahaizana avy eny amin’ny Anjery manontolo na Oniverisity arak’ilay ohabolana hoe : « Izay tsy mahay sobika mahay fatram-bary ». Hifanatona ny samy Malagasy ary hanamafy fototra ny maha izy azy ka afaka hivelatra maneran-tany.

Loading...