Fifidianana filoham-pirenena 2018

Amin’ity taona ity, ny fidianana dia antsoina isika hanamafy indray ny soatoavintsika sy ny fanoloran-tenantsika, hitazona azy ireo amin’ny zava-misy henjana sy hijerena ny fomba iatrehantsika, ny lova navelan’ny ray aman-drenintsika antsika, ary ho fampanantenana hoavy mamiratra ho an’ny ny taranaka.

Voamarina  ary ny y praiminisitra Christian Ntsay dia nanao fanambarana offisialy momba ny datin’ny fifidianana filoham-pirenena. Ny fiodinana voalohan’ny fifidianana filoham-pirenena dia hatao ny Alarobia 7 novambra 2018, araka ny tolo-kevitry ny Vaomieran’ny Fahaleovantenan’ny Firenena  (CENI). Ny fihodinana faharoa dia hatao ny Alarobia 19 desambra 2018.

Fa ny tantarako manokana dia tsy miavaka. Izany no mahaliana an’i Isiraely, ny fahalianan’i Palestina, ny fahalianan’i Amerika, ary ny tombotsoan’izao tontolo izao. Io fanoloran-tena io dia ao am-pon’ny fifanekena, ary tokony hotandremana ho an’izay rehetra mitazona izany.

Loading...